Integritypolicy

Information om

personuppgiftsansvarig

 

Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen för Omhänderhavande av Rikssalen på Uppsala Slott som organisation.

Organisationsnummer: 817600–7048

Adress: Drottning Christinas väg 1 C, 752 37 Uppsala

Mail:
info@rikssalen.se

 

Information om personuppgifter som samlas in och behandlas

 

Rikssalsstiftelsen hanterar personuppgifter i syfte att kommunicera med kunder och andra intressenter. Detta sker exempelvis genom beslutsbrev, inbjudningar, informationsutskick via elektroniska eller traditionella kanaler.

Den information som regelmässigt lagras inkluderar:
– Namn
– Företag
– Business sektor
– Befattning
– Telefonnummer
– E-post

Även uppgifter som adress samt önskemål/kommentarer kan komma att lagras om situationen så kräver, till exempel i samband med olika sorts evenemang.

 

Laglig grund

 

Vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke till denna integritetspolicy. Samtycket lämnas i samband med att du skickar in en bokningsförfrågan.

 

Lagringsperiod

 

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det finns ett syfte (t ex för bokslut och redovisning).

Uppgifterna sparas i utskrivet format (ligger som grund till bokföring) samt i mail.

 

Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

 

Vi delar inte personuppgifter som är samlade utanför Sverige. Vi delar personuppgifter med samarbetspartners som är en del i processen för att kunna leverera våra tjänster.

 

Ändring av policyn

 

Rikssalen har rätt att när som helst ändra denna policy. Rikssalen ska då uppdatera dig som lämnat samtycke kring uppdateringen av policyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att återkalla ditt samtycke.

 

Dina rättigheter som registrerad

 

Du äger rätt att:

• Begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);

• Att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;

• Invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;

• Få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),

 

Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller något klagomål, kontakta Rikssalsstiftelsen på info@rikssalen.se.

Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du också kan anmäla ditt klagomål.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
http://www.datainspektionen.se