uppsala slott i händelsernas centrum

1549 började Gustav Vasa bygga en fästning på Kasåsen i Uppsala. Kungen ville inte bara skydda sig mot dansken utan också mot uppror från de egna undersåtarna. På strategiska platser runt om i Sverige lät han därför uppföra försvarsanläggningar. Efter Gustav Vasas död tog hans tre söner över bygget och i början av 1600-talet var slottet ett praktfullt palats med tre torn.

Alltsedan dess har platsen stått i centrum för viktiga händelser och beslut. År 1567 har satt avtryck i historieböckerna. Då lät den sinnesförvirrade Erik XIV mörda ett antal adelsmän i de så kallade Sturemorden. Ungefär hundra år senare, 1654, var slottets rikssal plats för en händelse som skakade Europa. Drottning Christina lämnade frivilligt ifrån sig den svenska kronan. Dessutom blev hon katolik, vilket chockade Europa som just överlevt ett trettioårigt religionskrig. Ironiskt nog hade Sverige i samma sal – bara några decennier tidigare – beslutat att gå med i kriget på protestanternas sida.

EN KRÖNIKEFEST I DAGARNA SEX

Slottet har även varit plats för sju kröningsfester, de mest storslagna festerna genom tiderna. När Erik XIV kröntes i juni 1561 varade festen i sex dagar. 7000 gäster var inbjudna och i Rikssalen var borden fyllda till bredden. 300 får, 64 oxar, 500 gäss och 1000 höns tillagades dagligen. En traditionell kröningsoxe fanns även till allmänheten som hade tillträde till festligheterna och slogs om att få tillskansa sig en bit. Måltiderna varvades med tornerspel, dans och riddardubbning. Den sjätte dagen avslutades festligheterna med raketer och fyrverkerier.