Vem kan boka

Rikssalen i Uppsala Slott förvaltas av en speciell Rikssalsstiftelse. Stadgarna styr vem som får använda lokalen och till vad. Rikssalen bör i princip förbehållas tillställningar med viss högtidlig prägel, har viss betydenhet eller höjer sig över det vardagliga. Uthyrning av Rikssalen ska i första hand göras till minnesfester, jubileer, invigningar, akademiska högtider, större kårsammanträden, kongresser och andra riks- eller distriktsstämmor och liknande. Detta innebär bland annat följande:

  • Enskilda personer får inte hyra Rikssalen. Tyvärr kan vi inte ta emot bröllop eller födelsedagsfester.
  • Företag kan få hyra Rikssalen för interna tillställningar i samband med företagets jubileum.
  • Företag kan hyra angränsande utrymmen även för andra tillställningar. Det kan gärna kombineras med visning av Rikssalen.
  • Politik och religion är bannlyst från Rikssalen. Politiska partier och kyrkliga sammanslutningar kan dock hyra Rikssalen för jubileer eller minneshögtider.
  • Rikssalen upplåtes inte till utställningar där det krävs särskilt inträde. Däremot går det bra med utställningar till vilka allmänheten har fritt tillträde.

Innan du kan boka Rikssalen får du lämna in en ansökan till Rikssalsstiftelsen. Blankett får du genom att kontakta Rikssalen.

En förutsättning för att hyra är att arrangören iakttar reglerna om tillställningens högtidliga prägel och värdiga karaktär. 

 

Boka här!